Aanvragen

Iedereen kan een oproep doen aan Bultje om een kind te helpen die het moeilijk heeft. De ouders, verzorgers, familieleden, vrienden, etcetera.

Alle kinderen die om wat voor reden dan ook niet helemaal kind kunnen zijn komen in aanmerking!

U kunt ook goede doelen aandragen die u een warm hart toedraagt.

Vul hieronder het formulier in en de Bultje Foundation neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. Wie weet komt Bultje dan langs met goed nieuws!

Vraag Bultje om hulp!

De Bultje Foundation behoudt zich het recht voor om zelf te beoordelen of een aangemeld kind/volwassene tot de doelgroep behoort.